На військову службу за контарктом на посади: рядового, сержантського та страшинського складу відбираються та приймаються придатні до військовї служби за станом здоров`я громадяни України, які пройшли професійно-психологчний відбір, виявили бажання проходитти військову службу у Збройних силах України та мають відповідний рівень фізичної підготовки, з числа військовозобов`язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою, спеціальною підготовкою та віком від 20 до 40 років.

 Громадянин не може розглядатися кандидатом до прийняття на військову службу за контрактом з таких причини:

– звільнення з військової служби у запас через службову невідповідність у зв`язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв`язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв`язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

– наявність під час попереднього проходження військової служби незнятих дисциплінарних стягнень, пониження у військовому званні або займаній посаді (про що є відповідні відмітки в особовій справі військовогозобов`язаного у військовому комісаріаті);

– наявність судимості за вчинення злочину;

– перебування на обліку в органах внутрішніх справ (притягалися до кримінальної або адміністративної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення);

– перебування на обліку в наркологічних та психіатричних диспансерах, інших закладах охорони здоров`я;

– ненадання згоди на проведення спеціальної перевірки відомостей про особу, ненадання визначених документів або, якщо за результатами проведеної спеціальної перевірки було виявлено факт подання неправдивих відомостей стосовно особи, що унеможливлює призначення на посаду;

-час, що залишився громадянинові до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, менший за строк дії першого контракту про проходження військової служби.